ماژول آماده سنسور دما و رطوبت - آب و هوا AM2301-DHT21
ماژول آماده سنسور دما و رطوبت - آب و هوا AM2301-DHT21ماژول آماده سنسور دما و رطوبت - آب و هوا AM2301-DHT21ماژول آماده سنسور دما و رطوبت - آب و هوا AM2301-DHT21ماژول آماده سنسور دما و رطوبت - آب و هوا AM2301-DHT21ماژول آماده سنسور دما و رطوبت - آب و هوا AM2301-DHT21

ماژول آماده سنسور دما و رطوبت – آب و هوا AM2301-DHT21

با استفاده از این ماژول می توان خروجی دیجیتال مقادیر رطوبت و دما را از طریق پروتکل ارتباطی تک سیمه دریافت کرد.

تعداد:

برای خرید این محصول با کلیک بر لینک زیر به سایت جدید مراجعه فرماید

www.shop.propower.ir