آمپرمتر پنلی 5 آمپر2
آمپرمتر پنلی 5 آمپرآمپرمتر پنلی 5 آمپر

آمپرمتر رو پانلی دیجیتالی ۵۱۳۵A 5A AC

به وسیله این ماژول می توانید جریان متناوب در رنج 0-5 آمپر را اندازه بگیرید.

تعداد:

برای خرید این محصول با کلیک بر لینک زیر به سایت جدید مراجعه فرماید

www.shop.propower.ir