سایر سنسور ها

نمایش: 24 48 همه

  • فتوسل(LDR) 5mm

    یک سنسور حساس به نور مرئی و مادون قرمز که در صورت تابش نور به آن مقاومت الکتریکی آن تغییر…