سوئیچینگ صنعتی

انواع سوئیچینگ های صنعتی فلزی

نمایش: 24 48 همه

 • اینورتر سوئیچینگ روبردی ۲۲۰AC to 12VDC 150mA

  [QR size="100x100" link="no"]https://goo.gl/lpwRnp[/QR]https://goo.gl/lpwRnp

 • سوئیچینگ صنعتی ۲۴v-3A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۲۴ ولت ۲ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای…

 • سوئیچینگ صنعتی ۲۴v-15A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۲۴ ولت ۱۵ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای…

 • سوئیچینگ صنعتی ۲۴v-10A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۲۴ ولت ۱۰ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای…

 • سوئیچینگ صنعتی ۲۴v-5A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۲۴ ولت ۵ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای…

 • سوئیچینگ صنعتی ۲۴v-2A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۲۴ ولت ۲ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای…

 • سوئیچینگ صنعتی ۲۴v-1A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۲۴ ولت ۱ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای…

 • سوئیچینگ صنعتی ۵v-40A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۵ ولت ۴۰ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای…

 • سوئیچینگ صنعتی ۵v-30A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۵ ولت ۳۰ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای…

 • سوئیچینگ صنعتی ۵v-2A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۵ ولت ۲ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

 • سوئیچینگ صنعتی ۵v-20A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۵ ولت ۲۰ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای…

 • سوئیچینگ صنعتی ۵v-5A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۵ ولت ۵ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای…

 • سوئیچینگ صنعتی ۵v-10A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۵ ولت ۱۰ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.

 • سوئیچینگ صنعتی ۱۲v-30A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۱۲ ولت ۳۰ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای…

 • سوئیچینگ صنعتی ۱۲v-5A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۱۲ ولت ۵ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای…

 • سوئیچینگ صنعتی ۱۲v-2A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۱۲ ولت ۲ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای…

 • سوئیچینگ صنعتی ۱۲v-20A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۱۲ ولت ۲۰ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای…

 • سوئیچینگ صنعتی ۱۲v-15A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۱۲ ولت ۱۵ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای…

 • سوئیچینگ صنعتی ۱۲v-10A

  تغذیه سوئیچینگ صنعتی ۱۲ ولت ۱۰ آمپر دارای پتانسیومتر برای تنظیم مقدار ولتاژ خروجی (Adjust) که برای موارد صنعتی و حرفه ای کاربرد دارد.