انواع رگولاتور

نمایش: 24 48 همه

 • رگولاتور ۱۲- ولت ۷۹۱۲

  رگولاتور ۷۹۱۲ تولید و تثبیت ولتاژ -۱۲ ولت با جریان حداکثر ۱ آمپر استفاده می شود. نوع بسته بندی این آی سی…

 • رگولاتور ۵- ولت ۷۹۰۵

  رگولاتور ۷۹۰۵ تولید و تثبیت ولتاژ -۵ ولت با جریان حداکثر ۱ آمپر استفاده می شود. نوع بسته بندی این آی سی…

 • رگولاتور ۲۴+ ولت ۷۸۲۴

  رگولاتور ۷۸۲۴ برای تولید و تثبیت ولتاژ ۲۴ ولت با جریان حداکثر ۱ آمپر استفاده می شود. نوع بسته بندی این آی…

 • رگولاتور ۱۲+ ولت ۷۸۱۲

    رگولاتور ۷۸۱۲ برای تولید و تثبیت ولتاژ ۱۲ ولت با جریان حداکثر ۱ آمپر استفاده می شود. نوع بسته بندی این…

 • رگولاتور ۱۰+ ولت ۷۸۱۰

  رگولاتور ۷۸۱۰برای تولید و تثبیت ولتاژ ۱۰ ولت با جریان حداکثر ۱ آمپر استفاده می شود. نوع بسته بندی این آی سی…

 • رگولاتور ۹+ ولت ۷۸۰۹

  رگولاتور ۷۸۰۹برای تولید و تثبیت ولتاژ ۹ ولت با جریان حداکثر ۱ آمپر استفاده می شود. نوع بسته بندی این آی سی…

 • رگولاتور ۸+ ولت ۷۸۰۸

  رگولاتور ۷۸۰۸ برای تولید و تثبیت ولتاژ ۸ ولت با جریان حداکثر ۱ آمپر استفاده می شود. نوع بسته بندی این آی…

 • رگولاتور ۶+ ولت ۷۸۰۶

  رگولاتور ۷۸۰۶ برای تولید و تثبیت ولتاژ ۶ ولت با جریان حداکثر ۱ آمپر استفاده می شود. نوع بسته بندی این آی سی…

 • رگولاتور ۳٫۳ ولت LF33CV

  از این رگولاتور برای تولید و تثبیت ولتاژ ۳٫۳ ولت با جریان ۱ آمپر استفاده می شود.

 • رگولاتور ۵+ ولت ۷۸۰۵

  رگولاتور ۷۸۰۵ برای تولید و تثبیت ولتاژ ۵ ولت مثبت با جریان حداکثر ۱ آمپر استفاده می شود.